Privacy verklaring

Privacy Verklaring www.schrijfjuffers.nl

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG heeft tot doel de persoonlijke levenssfeer van personen te beschermen. Als auteurs van www.schrijfjuffers.nl stellen wij ons ten doel om de privacy van onze websitebezoekers te respecteren. Daarom sluiten wij aan bij deze wet en delen wij in deze verklaring informatie over hoe wij zorgdragen voor jouw privacy. Wil je meer informatie, dan kun je een reactie achterlaten op onze website of ons mailen via hallo@schrijfjuffers.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Via onze website worden IP-adressen verzameld, omdat voor de website Google Analytics is ingesteld. Hiermee kunnen wij inzicht krijgen in de bezoekersaantallen van onze website, de tijdsduur van bezoeken aan de website en welke pagina’s van de website het meest bekeken worden. De IP-adressen zijn geanonimiseerd en met de via Google Analytics verkregen informatie wordt verder niets gedaan.

Er is op onze website geen sprake van tracking cookies, waarmee het internetgedrag van de websitebezoekers wordt geanalyseerd. Tevens is er geen sprake van het versturen van een nieuwsbrief, dan wel het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties. Wel kun je je op onze website registreren als je geïnformeerd wilt worden zodra we een nieuwe blog plaatsen. Het is mogelijk om je voor deze service ook weer uit te schrijven.

Als je een reactie wilt plaatsen op een van onze blogs, dan kunnen wij je IP-adres, je naam en je e-mailadres zien. Met deze informatie wordt verder echter niets gedaan. Bij het geven van een reactie kun je zelf bepalen hoe je naam zichtbaar wordt voor ons en op de website: alleen je voornaam of ook je achternaam, een schuilnaam of gewoon ‘anoniem’. Je e-mail adres wordt sowieso nooit op onze website getoond.

Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens op te slaan van mensen onder de 16 jaar. Onze website richt zich ook niet op deze doelgroep. Aangezien wij geen leeftijd/geboortedatum informatie opslaan, is voor ons echter niet na te gaan of we persoonsgegevens van iemand onder de 16 jaar hebben verkregen. Mocht je van mening zijn dat zonder toestemming persoonsgegevens van iemand onder de 16 jaar zijn opgeslagen, neem dan contact met ons op via de website of via hallo@schrijfjuffers.nl. De persoonsgegevens zullen dan worden verwijderd.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. Het doel van de gegevens die wij via registratie verkrijgen, is om lezers op de hoogte te kunnen houden. Deze persoonsgegevens worden voor dit doel bewaard totdat de betreffende persoon zich uitschrijft en zodoende aangeeft niet langer te willen dat zijn/haar gegevens worden bewaard. In dit geval zal het e-mail adres van deze persoon uit onze registraties verwijderd worden.

De geanonimiseerde IP-adressen die we verkrijgen vanuit Google Analytics, hebben tot doel ons inzicht te geven in de bezoekersaantallen en bezoekersduur van onze website. Aangezien dit doel aanwezig blijft, zullen deze gegevens voor onbepaalde tijd worden bewaard. De gegevens die worden verstrekt bij het geven van een reactie op een blog, zullen bewaard blijven zoals de betreffende blog online staat op onze website.

Jouw rechten t.a.v. je persoonsgegevens

Op basis van de AVG heb je het recht om je gegevens in te zien, te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen, om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens, om een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens, om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stopzetten en om je persoonsgegevens aan je te laten toesturen. Een verzoek hiertoe kun je aan ons doen via hallo@schrijfjuffers.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring van www.schrijfjuffers.nl.